Zkusenosti

[Speed]Nitro
Oblubene auto Infernus
Oblubeny skin 29
Oblubena zbran Bazooka
Drift 5*/5*
Stunt 5*/5*
Skill 5*/5*
Drag 5*/5*

[Speed]James
 
Oblubene auto Infernus
Oblubeny skin 107
Oblubena zbran MP5
Drift 4*/5*
Stunt 4*/5*
Skill 4*/5*
Drag 5*/5*

[Speed]J5ddy
Oblubene auto Infernus
Oblubeny skin 23
Oblubena zbran ?
Drift 2*/5*
Stunt 3*/5*
Skill 1*/5*
Drag 3*/5*

 
Copyright© 2009 - [Speed]Nitro. Kopirovanie bez suhlasu Administratora zakazane !!!